Szanowni Państwo,

Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIŁGORAJA

Szanowne Panie,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Biłgoraja.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z HRUBIESZOWA
W dniu 02.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Sukces w kobiecym wydaniu”
Szanowne Panie,
z uwagi na fakt, iż niektóre Uczestniczki Projektu otrzymały już środki finansowe  na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej  przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIŁGORAJA

W dniu 08.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z ZAMOŚCIA

Szanowne Panie,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Zamościa.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z ZAMOŚCIA

W dniu 11.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY Z HRUBIESZOWA

Szanowni Państwo,
informujemy, iż  od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Hrubieszowie i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUP Z BIŁGORAJA

czytaj więcej