WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z ZAMOŚCIA

W dniu 11.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY Z HRUBIESZOWA

Szanowni Państwo,
informujemy, iż  od 28.08.2017 r. do 08.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Hrubieszowie i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUP Z BIŁGORAJA

czytaj więcejTERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUP Z ZAMOŚCIA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż  od 11.07.2017 r. do 25.07.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Zamościu  i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcejPODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawowym katalogiem wydatków w ramach wsparcia pomostowego.

czytaj więcej


Informujemy o zakończeniu V tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach Vi, ostatniej tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej


Bezzwrotne dotacje na Twoją działalność. Ogłaszamy kolejną V turę naboru do projektu SUKCES W KOBIECYM WYDANIU.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę Formularzy rekrutacyjnych złożonych od 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

czytaj więcej