Dokumenty

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w biurze projektu w Lublinie (siedziba Fundacji „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu do biura projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w terminie od 01 lutego 2017 do 31 lipca 2017 r. w oparciu o opracowany Regulamin rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie w IV turach, dla każdej tury będzie prowadzony niezależny proces:

Tura 1 – powiat hrubieszowski – 20 miejsc

Tura 2 – powiat tomaszowski – 20 miejsc

Tura 3 – powiat zamojski, M. Zamość – 40 miejsc

Tura 4 – powiat biłgorajski, janowski – 20 miejsc

Każdorazowo terminy naboru dokumentów rekrutacyjnych będą publikowane na stronie internetowej: www.oic.lublin.pl oraz w biurze projektu, w poszczególnych turach z 10 dniowym wyprzedzeniem.

Etapy rekrutacji:

  • Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami

  • Ocena formalna

  • Ocena merytoryczna wstępnego pomysłu biznesowego

  • Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym mająca na celu zbadanie predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy i ustalenie ścieżki szkoleniowo-doradczej

W/w etapy rekrutacji wyłonią 100 Uczestniczek projektu.

Dokumenty do pobrania:

 

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w ramach projektu „Sukces w kobiecym wydaniu”

Zasady rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego


Dotacja

Opis faktury
Oświadczenie – kasa fiskalna
Oświadczenie – rzeczy używane
Oświadczenie – wydatki zgodne z biznesplanem
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Rozliczenie dotacji – wzór

Wsparcie pomostowe

Opis faktury
Rozliczenie wsparcia pomostowego – wzór
PODSTAWOWY KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

loga do pobrania

loga UE – do pobrania
logo projektu „Sukces w kobiecym wydaniu” – do pobrania