ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – GRUPA Z ZAMOŚCIA