2017-10-27

Szanowni Państwo,
Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki  o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.

Zmiany takie nie wymagają uzgodnień z pracownikami  projektu.
Proszę pamiętać o tym, żeby w zestawieniu wydatków rozliczającym dotację główną w oddzielnym wierszu wykazywać wkład własny, który jest umieszczony w Państwa harmonogramie rzeczowo-finansowym.