2017-10-25

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.


Prosimy także pamiętać o tym, że w rozliczeniu dotacji głównej  należy uwzględnić wkład własny.