2017-06-16

Informujemy o zakończeniu V tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach Vi, ostatniej tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w ramach V tury rekrutacji, w terminie od 16.06.2017 do 30.06.2017.

Zapraszamy Panie do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu realizowanego na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego (grodzkiego i ziemskiego), biłgorajskiego i janowskiego. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.sukceswkobiecymwydaniu.oic.lublin.pl w zakładce dokumenty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wypełnionego elektronicznie i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz  z załącznikami  w siedzibie Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!