OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA DOGRYWKOWA

Szanowne Panie,
informujemy, iż zakończono procedurę oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy Dogrywkowej.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY DOGRYWKOWEJ

Szanowne Panie,

informujemy, iż  od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział ścieżce szkoleniowo-doradczej, natomiast nie zostały wyłonione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach wcześniejszych posiedzeń Komisji Oceny Wniosków.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.
– Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
– Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
– Biznesplan
– Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.
Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!

Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.Szanowni Państwo,
Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki  o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z HRUBIESZOWA

Szanowne Panie,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Hrubieszowa.

czytaj więcej